TRAFIKANORDNINGSPLANER

 

Är en plan över trafikföringen i ett vägarbetsområde, som visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd för trafikantgrupper och andra anordningar ska utföras. Trafikanordningsplan skickar man till väghållaren som måste ge sitt godkännande innan arbetet kan påbörjas. Vissa väghållare tar ut avgifter för trafikanorningsplander och deras hanläggning med dessa. Väghållare kan även i vissa fall ta ut viten om inte trafikanordningsplan finns eller om den inte följs.

 

Ett exempel är Stockholms Stad.

Halleskogs

Besöksadress:

Gustafsvägen 9

169 58 Solna

 

Postadress:

Albyvägen 1

186 91 Vallentuna

Telefon 08 - 25 35 59

info@halleskogs.se