TJÄNSTER

 

Vi på Halleskogs hjälper er med tillståndsansökningar i form av ta-planer, polistillstånd, schaktlov ltf-ansökninga, dispenser m.m. Vi kan även erbjuda en helhetslösning genom dotterbolaget Halleskog&Hansson Rental AB.

 

Staden tillhör oss alla och nästan alla platser utomhus i Stockholms stad där allmänheten kan röra sig är offentlig plats: trottoaren, torget och parken. Även en del ytor inomhus är offentlig plats, till exempel passager i inomhusgallerior.

 

Någon karta över vad som är offentlig plats finns inte. Det är en definitionsfråga som förklaras i ordningslagen, 1 kap 2 §. Detaljplanerna över staden styr i stort vad marken ska användas till.hs_tjanster

 

Om en offentlig plats skall användas till något annat än vad som sägs i detaljplanen behövs polistillstånd.

 

Halleskogs sköter tillståndsansökningar och upprättar trafikanordnings- och APD-planer för entreprenörer inom branscher som vatten och avlopp, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, renoveringar av fastigheter gator och nybyggnation av fastigheter gator m.m.

 

För närmare beskrivning på varje område se listan till höger.

Halleskogs

Besöksadress:

Gustafsvägen 9

169 58 Solna

 

Postadress:

Albyvägen 1

186 91 Vallentuna

Telefon 08 - 25 35 59

info@halleskogs.se