SCHAKTTILLSTÅND

 

Schakt i kommunens mark kräver ett så kallat schakttillstånd.

 

Mellan Trafikkontoret i Stockholms Stad och de ledningsdragande bolagen finns oftast avtal och allmänna anvisningar.

schakttilst

Ansökan skickas in i Stockholms Gatuwebb (för bolag med avtal med Stockholms Stad).

Är det en privat aktör krävs en ansökan om schakttillstånd i offentlig platsmark (privatschaktov) som skall skickas in till Trafikkontoret.

 

Hos Trafikverket kallas det ledningsärende.

 

Många av de närliggande kommunerna till Stockholms Stad använder isycase som ansökningsprogram för schakttillstånd och ta-planer.

Halleskogs

Besöksadress:

Gustafsvägen 9

169 58 Solna

 

Postadress:

Albyvägen 1

186 91 Vallentuna

Telefon 08 - 25 35 59

info@halleskogs.se