ETABLERINGAR/POLISTILLSTÅND

 

Ordningslagen säger att det behövs polistillstånd för den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen.

 

Halleskogs söker polistillstånd för upplåtelser för containrar, hissar, bodar, mobilkranar, evenemang m.m. på allmän plats/mark. Även privata schakttillstånd och andra förenliga och nödvändiga tillstånd för uppdragsgivarens verksamhet.

 

Om du till exempel vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang, eller ställa en container ute på gatan för en vindsröjning, krävs polistillstånd. Polisen är tillståndsmyndigheten. Den som förvaltar marken kan variera, det kan vara trafikkontoret, staten eller privata fastighetsägare.


Exempel på tillfällen när det behövs upplåtelsetillstånd/polistillstånd:

 • Containrar
 • Hissar

  polistillst

 • Bodar, manskapsvagnar
 • Fasadställningar
 • Gångtunnlar
 • Byggutfarter
 • Evenemang
 • Mobilkranar
 • Sugbilar
 • Big bags
 • Kiosker
 • osv.

 

 

Tips från coachen!

Försök att starta/etablera på en servicedag.Då skall gatan vara tom på parkerade

bilar.

 

Halleskogs

Besöksadress:

Gustafsvägen 9

169 58 Solna

 

Postadress:

Albyvägen 1

186 91 Vallentuna

Telefon 08 - 25 35 59

info@halleskogs.se